CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
AN GIA THỊNH

Địa chỉ: Số 242/1 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
VP giao dịch: Số 242/5 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.66 54 94 18
Email: angiathinh.idc@gmail.com

Gửi thông tin đến chúng tôi

Đối tác - khách hàng
go top