Phụ kiện PPR
Bịt
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm
110mm
Chữ thập
20mm
25mm
32mm
 
Côn thu (Nối giảm)
25/20mm
32/20mm
32/25mm
40/20mm
40/25mm
40/32mm
50/20mm
50/25mm
50/32mm
50/40mm
63/20mm
63/25mm
63/32mm
63/40mm
63/50mm
75/40mm
75/50mm
75/63mm
90/50mm
90/63mm
90/75mm
110/63mm
110/75mm
110/90mm
Cút 90º( CO )
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm
110mm
Cút ren ngoài (Co ren ngoài)
20mm x 1/2''
25mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
Cút thu 90
25/20mm
32/20mm
32/25mm
 
Cút ren trong (Co ren trong)
20mm x 1/2''
25mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
Kìm cắt ống
20 - 40mm
50 - 110mm
Măng sông
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
       63mm
75mm
90mm
110mm
Măng sông ren ngoài
20mm x 1/2''
25mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
40mm x 1-1/4''
50mm x 1-1/2''
63mm x 2''
Măng sông ren trong
20mm x 1/2''
25mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
40mm x 1-1/4''
50mm x 1-1/2''
63mm x 2''
Máy hàn
20-63 mm
20-110 mm
Rắc co nhựa
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Rắc co ren ngoài
20mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
40mm x 1-1/4''
50mm x 1-1/2''
36mm x 2''
Rắc co ren trong
20mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''
40mm x 1-1/4''
50mm x 1-1/2''
36mm x 2''
Tê đều
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Tê ren ngoài
20mm x 1/2''
25mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''

 
Tê ren trong
20mm x 1/2''
25mm x 1/2''
25mm x 3/4''
32mm x 1''

 
Tê thu
25/20mm
32/20mm
32/25mm
40/20mm
40/25mm
40/32mm
50/20mm
50/25mm
50/32mm
50/40mm
63/20mm
63/25mm
63/32mm
63/40mm
63/50mm
75/40mm
75/50mm
75/63mm
90/50mm
90/63mm
90/75mm
110/63mm
110/75mm
110/90mm
Van cửa
20 mm
25 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Van chụp cơ tay
20mm
25mm
Chếch 45 (LƠI)
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
75mm
90mm
110mm
Van bi 2 rắc co
20 mm
25 mm
32 mm
Ống tránh
20 mm
25 mm
32 mm

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó.

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất.

********************************************************
Tel: 028 6654 9418 - Mobi: 0989 908 718 (Zalo)
Email: angiathinh.idc@gmail.com
Website: angiathinh.com.vn
********************************************************