ỐNG ĐỒNG CUỘN HALIANG
Cuộn 15m sử dụng trong các hệ thống điều hòa dân dụng và điều hòa trung tâm, các hệ thống lạnh, hệ thống khí y tế ......

Đường kính x độ dày

Độ dài/cuộn

Ống đồng cuộn Hailiang phi 4.76 x 0.50 mm

15m

Ống đồng cuộn  Hailiang phi 6.35 x 0.50 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 6.35 x 0.55 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 6.35 x 0.60 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 6.35 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 6.35 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 6.35 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 7.94 x 0.50 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 7.94 x 0.55 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 7.94 x 0.60 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 7.94 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 7.94 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 7.94 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 9.52 x 0.50 mm

15m

Ống đồng cuộn phi Hailiang phi 9.52 x 0.55 mm (d10)

15m

Ống đồng cuộn phi Hailiang phi 9.52 x 0.60 mm (d10)

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 9.52 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 9.52 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 9.52 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 12.7 x 0.50 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi  12.7 x 0.55 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi  12.7 x 0.60 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 12.7 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 12.7 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 12.7 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 0.50 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 0.55 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 0.60 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 1.07 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 1.20 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 15.88 x 1.50 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 0.60 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 1.07 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 1.20 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 19.05 x 1.50 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 22.22 x 0.70 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 22.22 x 0.80 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 22.22 x 0.90 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 22.22 x 1.00 mm

15m

Ống đồng cuộn Hailiang phi 22.22 x 1.20 mm

15m


Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
***********************************************

Mobile: 0989 908 718  (ZALO)
Email:
angiathinh.idc@gmail.com
Website: 
angiathinh.com.vn 

***********************************************