Cty TNHH ĐT PT XD An Gia Thịnh là  Nhà phân phối ỐNG NHỰA MINH HÙNG tại TP.HCM (TP. Hồ Chí Minh)

- PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx
PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx
PHÂN PHỐI ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx

                                             logo-nhua-Minh-Hung.png

ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG
200523-NPP-Ong-HDPE-Minh-Hung-(1).jpg


 

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE MINH HÙNG ẤP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008)

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,0 x PN 16

mét

8.580

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,3 x PN 20 

mét

9.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø20 x 3,0 x PN 25 

mét

12.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,0 x PN 12,5 

mét

11.000

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,3 x PN 16 

mét

12.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 3,0 x PN 20 

mét

15.620

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,0 x PN 10 

mét

14.410

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,4 x PN 12,5 

mét

17.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,0 x PN 16

mét

20.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,6 x PN 20 

mét

24.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 2,4 x PN 10

mét

21.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,0 x PN 12,5 

mét

26.290

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,7 x PN 16

mét

31.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 4,5 x PN 20

mét

37.840

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 2,4 x PN 8

mét

27.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,0 x PN 10

mét

33.440

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 12,5

mét

40.700

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 16

mét

49.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 5,6 x PN 20 

mét

58.520

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,0 x PN 8

mét

43.340

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,8 x PN 10 

mét

53.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 4,7 x PN 12,5

mét

64.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 5,8 x PN 16 

mét

78.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 7,1 x PN 20

mét

93.500

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 3,6 x PN 8

mét

61.160

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 4,5 x PN 10 

mét

75.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 5,6 x PN 12,5

mét

91.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 6,8 x PN 16

mét

109.010

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 8,4 x PN 20

mét

131.450

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 4,3 x PN 8

mét

87.780

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 5,4 x PN 10 

mét

108.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 6,7 x PN 12,5

mét

131.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 8,2 x PN 16 

mét

157.960

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 10,1 x PN 20 

mét

189.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 5,3 x PN 8

mét

131.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 6,6 x PN 10

mét

161.040

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 8,1 x PN 12,5

mét

194.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 10,0 x PN 16

mét

234.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 12,3 x PN 20 

mét

288.530

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 7,4 x PN 10 

mét

205.480

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 9,2 x PN 12,5 

mét

251.020

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 11,4 x PN 16 

mét

303.930

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 14,0 x PN 20 

mét

369.930

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 6,7 x PN 8 

mét

210.760

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 8,3 x PN 10 

mét

257.950

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 10,3 x PN 12,5 

mét

314.270

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 12,7 x PN 16

mét

378.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 15,7 x PN 20

mét

462.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 7,7 x PN 8 

mét

276.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 9,5 x PN 10 

mét

336.600

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 11,8 x PN 12,5

mét

410.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 14,6 x 16 x PN

mét

497.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 17,9 x PN 20

mét

606.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 7,7 x PN 6

mét

349.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 9,6 x PN 8

mét

430.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 11,9 x PN 10

mét

525.360

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 14,7 x PN 12,5 

mét

638.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 18,2 x PN 16 

mét

775.280

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 8,6 x PN 6

mét

438.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 10,8 x PN 8 

mét

543.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 13,4 x PN 10

mét

666.380

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 16,6 x PN 12,5

mét

811.030

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 20,5 x PN 16 

mét

981.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 9,6 x PN 6

mét

543.730

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 11,9 x PN 8 

mét

665.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 14,8 x PN 10

mét

816.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 18,4 x PN 12,5

mét

999.130

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 22,7 x PN 16 

mét

1.206.810

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 10,7 x PN 6

mét

678.260

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 13,4 x PN 8

mét

840.180

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 16,6 x PN 10 

mét

1.025.970

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 20,6 x PN 12,5 

mét

1.251.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 25,4 x PN 16  

mét

1.512.940

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 12,1 x PN 6 

mét

864.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 15,0 x PN 8 

mét

1.055.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 18,7 x PN 10 

mét

1.299.320

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 23,2 x PN 12,5 

mét

1.586.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 28,6 x PN 16 

mét

1.915.100

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 13,6 x PN 6 

mét

1.091.860

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 16,9 x PN 8 

mét

1.340.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 21,1 x PN 10 

mét

1.653.520

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 26,1 x PN 12,5 

mét

2.011.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 32,2 x PN 16 

mét

2.430.890

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 15,3 x PN 6

mét

1.384.680

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 19,1 x PN 8 

mét

1.709.510

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 23,7 x PN 10

mét

2.089.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 29,4 x PN 12,5 

mét

2.550.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 36,3 x PN 16

mét

3.086.490

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 17,2 x PN 6 

mét

1.750.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 21,5 x PN 8

mét

2.161.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 26,7 x PN 10 

mét

2.647.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 33,1 x PN 12,5

mét

3.231.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 40,9 x PN 16

mét

3.908.410

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 19,1 x PN 6

mét

2.159.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 23,9 x PN 8 

mét

2.667.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 29,7 x PN 10

mét

3.271.400

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 36,8 x PN 12,5

mét

3.987.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 45,4 x PN 16

mét

4.822.400

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 21,4 x PN 6

mét

2.973.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 26 ,7 x PN 8

mét

3.666.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 33,2 x PN 10 

mét

4.501.750

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 41,2 x PN 12,5

mét

5.494.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 50,8 x PN 16

mét

6.636.080

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 24,1 x PN 6 

mét

3.767.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 30,0 x PN 8 

mét

4.632.210

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 37,4 x PN 10 

mét

5.701.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 46,3 x PN 12,5

mét

6.944.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 57,2 x PN 16

mét

7.884.250

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 27,2 x PN 6

mét

4.796.110

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 33,9 x PN 8 

mét

5.906.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 42,1 x PN 10

mét

7.245.150

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 52,2 x PN 12,5

mét

8.835.420

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 64,5 x PN 16

mét

10.696.070

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 30,6 x PN 6 

mét

6.074.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 38,1 x PN 8 

mét

7.486.490

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 47,4 x PN 10 

mét

9.187.090

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 58,8 x PN 12,5 

mét

11.207.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 72,6 x PN 16 

mét

13.564.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 34,4 x PN 6 

mét

7.682.620

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 42,9 x PN 8 

mét

9.472.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 53,3 x PN 10 

mét

11.621.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 66,2 x PN 12,5 

mét

14.198.470

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 81,7 x PN 16

mét

17.170.120

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 38,2 x PN 6 

mét

9.479.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 47,7 x PN 8 

mét

11.703.230

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 59,3 x PN 10 

mét

14.362.920

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 72,5 x PN 12,5 

mét

17.293.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 90,2 x PN 16 

mét

21.080.510

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 45,9 x PN 6 

mét

13.653.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 57,2 x PN 8

mét

16.844.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 67,9 x PN 10 

mét

19.784.490

Ống  HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 88,2 x PN 12,5

mét

25.217.060


 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.

***********************************************

Mobile: 0989 908 718 (Zalo) 

Tel: 028 66 54 94 18 

Email: angiathinh.idc@gmail.com

Website: angiathinh.com.vn

***********************************************