Cty TNHH ĐT PT XD An Gia Thịnh là  Nhà phân phối ỐNG NHỰA MINH HÙNG tại TP.HCM (TP. Hồ Chí Minh)


- PHÂN PHỐI ỐNG UPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx
- PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx
- PHÂN PHỐI ỐNG CPVC MINH HÙNG VÀ PHỤ KIỆN
http://www.angiathinh.com.vn/Dich-vu/Nha-phan-phoi-ong-nhua-Minh-Hung-TPHCM.aspx

                                             logo-nhua-Minh-Hung.png

ỐNG UPVC MINH HÙNG

Ong-Upvc-Minh-Hung-(1).jpg

 

BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ INCH
(TCVN 6150-2, ISO 161-2, BS3505, ASTM D 2241)

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø21 x 1,2 x PN 9

mét

             5.060

Ống uPVC Minh Hùng
Ø21 x 1,4 x PN 12

mét

             5.940

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 1,6 x PN 15

mét

             6.820

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 2,0 x PN 18

mét

             8.250

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 2,8 x PN 41

mét

           59.950

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 3,7 x PN 59

mét

           73.700

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø21 x 3,0 x PN 21

mét

          11.550

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø27 x 1,3 x PN 9

mét

             7.040

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø27 x 1,6 x PN 12

mét

             8.580

Ống uPVC Minh Hùng 
Ø27 x 1,8 x PN 15

mét

             9.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 2,2 x PN 18

mét

           12.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 2,9 x PN 33

mét

           80.300

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 3.9 x PN 48

mét

         101.200

Ống uPVC Minh Hùng
Ø27 x 3,0 x PN 21

mét

           15.070

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 1,4 x PN 6

mét

             9.570

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 1,6 x PN 8

mét

           11.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 1,8 x PN 9

mét

           12.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 2,0 x PN 12

mét

           13.530

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 2,5 x PN 15

mét

           16.720

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 3,0 x PN 18

mét

           19.250

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 2,4 x PN 31

mét

        117.150

Ống uPVC Minh Hùng
Ø34 x 4,6 x PN 43

mét

         149.600

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 1,4 x PN 6

mét

          11.880

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 1,8 x PN 9

mét

           15.510

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 2,1 x PN 10

mét

           18.040

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 2,4 x PN 12

mét

           21.560

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,0 x PN 15 

mét

           24.750

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,5 x PN 18

mét

           29.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,6 x PN 26

mét

         159.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø42 x 4,9 x PN 36

mét

         208.450

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 1,5 x PN 3

mét

           14.850

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 1,8 x PN 6

mét

           17.820

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 2,0 x PN 9

mét

           19.690

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 2,4 x PN 10

mét

           23.540

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,0 x PN 12

mét

           28.820

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,5 x PN 15

mét

           32.890

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,7 x PN 23

mét

         189.750

Ống uPVC Minh Hùng
Ø49 x 5,1 x PN 32

mét

         250.800

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,2 Thoát

mét

           15.510

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,5 x PN 3

mét

           18.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,8 x PN 5

mét

           22.550

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,0 x PN 6

mét

           24.860

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,3 x PN 8

mét

           27.940

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,5 x PN 9

mét

           30.030

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,0 x PN 10

mét

           36.190

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,5 x PN 12

mét

           42.240

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 4,0 x PN 14

mét

           46.750

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,9 x PN 19

mét

         252.450

Ống uPVC Minh Hùng
Ø60 x 5,5 x PN 28

mét

         344.850

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 1,8 x PN 3

mét

           29.370

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 2,2 x PN 6

mét

           34.980

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 3,0 x PN 9

mét

           45.650

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 5,2 x PN 21

mét

         402.050

Ống uPVC Minh Hùng
Ø73 x 7,0 x PN 29

mét

         522.500

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 1,8 x PN 3

mét

           28.600

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 2,2 x PN 6

mét

           34.760

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 3,0 x PN 8

mét

           45.100

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 4,0 x PN 10

mét

           62.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 4,5 x PN 12

mét

           76.230

Ống uPVC Minh Hùng
Ø76 x 5,0 x PN 14

mét

           86.130

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 1,5 Thoát

mét

           27.830

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 1,7 x PN 3

mét

           31.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 2,0 x PN 4

mét

           37.180

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 2,6 x PN 5

mét

           47.850

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 2,9 x PN 6

mét

           53.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 3,8 x PN 9

mét

           69.520

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 5,0 x PN 12

mét

           89.540

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 5,5 x PN 18

mét

         522.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø90 x 7,6 x PN 26

mét

         704.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 1,8 Thoát

mét

           42.790

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 2,0 x PN 3

mét

           47.960

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 2,2 x PN 4

mét

           55.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 2,6 x PN 5

mét

           62.150

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 3,2 x PN 6

mét

           75.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 4,0 x PN 7

mét

           94.270

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 5,0 x PN 9

mét

        114.070

Ống uPVC Minh Hùng
Ø114 x 7,0 x PN 12

mét

         167.420

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø130 x 3,5 x PN 5

mét

           93.720

Ống uPVC Minh Hùng
Ø130 x 4,5 x PN 7

mét

        116.600

Ống uPVC Minh Hùng
Ø130 x 5,0 x PN 8

mét

         130.350

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 2,5 Thoát

mét

           97.350

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 2,8 x PN 3

mét

         100.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 3,5 x PN 4

mét

         127.930

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 4,3 x PN 5

mét

         149.380

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 5,0 x PN 6

mét

         183.040

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 7,0 x PN 9

mét

         240.350

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 7,1 x PN 12

mét

      1.243.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 9,0 x PN 12

mét

         336.050

Ống uPVC Minh Hùng
Ø168 x 11,0 x PN 19

mét

      1.870.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 3,5 Thoát

mét

         161.260

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 4,0 x PN 3

mét

         183.920

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 5,1 x PN 4

mét

         231.220

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 6,5 x 6

mét

         297.220

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 8,0 x PN 8

mét

         362.560

Ống uPVC Minh Hùng
Ø220 x 8,7 x PN 9

mét

         387.860

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ ỐNG LỌC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø49 x 1,5

mét

           21.780

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø49 x 2,0

mét

           33.660

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø60 x 1,5

mét

           38.280

Ống lọc uPVC Minh Hùng
Ø60 x 2,0

mét

           40.700


BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG HỆ MÉT (TCVN 6151, ISO 4422)

 

 

 

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 1,8 x PN 4

mét

           31.900

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 2,2 x PN 6

mét

           37.950

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 3,0 x PN 9

mét

           46.640

Ống uPVC Minh Hùng
Ø75 x 4,0 x PN 10

mét

           65.230

Ống uPVC Minh Hùng
Ø110 x 3,2 x PN 6

mét

           79.310

Ống uPVC Minh Hùng
Ø110 x 4,2 x PN 8

mét

         101.310

Ống uPVC Minh Hùng
Ø110 x 5,3 x PN 10

mét

         126.170

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 2,2 Thoát

mét

           71.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 2,8 x PN 4

mét

           83.160

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 3,5 x PN 5

mét

         101.200

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 4,1 x PN 6

mét

         127.930

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 5,4 x PN 8

mét

         162.800

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 6,6 x PN 13

mét

         995.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 6,7 x PN 10

mét

         201.410

Ống uPVC Minh Hùng
Ø140 x 9,5 x PN 20

mét

      1.397.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø160 x 4,7 x PN 6

mét

         166.210

Ống uPVC Minh Hùng
Ø160 x 6,2 x PN 8

mét

         214.280

Ống uPVC Minh Hùng
Ø160 x 7,7 x PN 10

mét

         264.000

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 3,2 Thoát

mét

         146.080

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 3,9 x PN 4

mét

         174.680

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 4,5 x PN 5

mét

         189.970

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 5,9 x PN 6

mét

         258.830

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 7,7 x PN 8

mét

         333.850

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 9,6 x PN 10

mét

         409.860

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø225 x 4,4 x PN 4

mét

         243.650

Ống uPVC Minh Hùng
Ø225 x 6,6 x PN 6

mét

         325.380

Ống uPVC Minh Hùng
Ø225 x 10,8 x PN 10

mét

         517.550

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 3,9 Thoát

mét

         210.650

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 4,9 Thoát

mét

         262.460

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 6,2 x PN 4

mét

         341.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 7,3 x PN 6

mét

         400.070

Ống uPVC Minh Hùng
Ø250 x 11,9 x PN 10

mét

         633.270

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø280 x 6,9 Thoát

mét

         424.710

Ống uPVC Minh Hùng
Ø280 x 8,2 x PN 6

mét

         502.480

Ống uPVC Minh Hùng
Ø280 x 13,4 x PN 10

mét

         798.820

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 6,2 Thoát

mét

         430.100

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 8,0 x PN 4

mét

         551.760

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 9,2 x PN 6

mét

         632.940

Ống uPVC Minh Hùng
Ø315 x 15,0 x PN 10

mét

1.003.750

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 8,7 x PN 5

mét

         687.720

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 10,9 x PN 6

mét

         854.370

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 13,6 x PN 8

mét

1.113.200

Ống uPVC Minh Hùng
Ø355 x 16,9 x PN 10

mét

1.414.600

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 7,8 Thoát

mét

         697.400

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 9,0 x PN 4

mét

         821.150

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 11,7 x PN 6

mét

1.016.400

Ống uPVC Minh Hùng
Ø400 x 19,1 x PN 10

mét

1.622.830

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø450 x 8,0 Thoát

mét

         840.400

Ống uPVC Minh Hùng
Ø450 x 11,0 Thoát

mét

1.113.090

Ống uPVC Minh Hùng
Ø450 x 13,2 x PN 6

mét

1.327.480

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 12,3 x PN 5

mét

1.382.700

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 14,6 x PN 6

mét

1.633.500

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 19,1 x PN 8

mét

2.130.370

Ống uPVC Minh Hùng
Ø500 x 23,9 x PN 10

mét

2.627.900

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø560 x 21,4 x PN 8

mét

2.673.000

Ống uPVC Minh Hùng
Ø560 x 26,7 x PN 10

mét

3.293.180

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø630 x 24,1 x PN 8

mét

3.378.100

Ống uPVC Minh Hùng
Ø630 x 30,0 x PN 10

mét

4.155.800

 

 

 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø710 x 27,2 x PN 8

mét

4.301.000

 

 

 

 

 


BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG ẤP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017
ỐNG NHỰA MINH HÙNG NỐI VỚI ỐNG GANG (AS 1477 CIOD)

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø100 x 6,7 x PN 12

mét

166.320

Ống uPVC Minh Hùng
Ø150 x 9,7 x PN 12

mét

351.230

 


BẢNG GIÁ ỐNG UPVC MINH HÙNG ẤP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017
ỐNG NHỰA PVC MINH HÙNG NỐI VỚI ỐNG GANG (ISO 2531 CIOD)

 

 

 

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 9,7 x PN 10 

mét

 448.800

Ống uPVC Minh Hùng
Ø200 x 11,4 x PN 12,5

mét

523.270

 

ỐNG HDPE TRƠN MINH HÙNG

Ong-HDPE-Minh-Hung.jpg
 

BẢNG GIÁ ỐNG HDPE MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

PE 100 (ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008)

 

 

 

 

Quy cách sản phẩm

ĐVT

 Đơn giá (VNĐ/mét) 

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,0 x PN 16

mét

8.580

Ống HDPE trơn Minh Hùng 
Ø20 x 2,3 x PN 20 

mét

9.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø20 x 3,0 x PN 25 

mét

12.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,0 x PN 12,5 

mét

11.000

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 2,3 x PN 16 

mét

12.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø25 x 3,0 x PN 20 

mét

15.620

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,0 x PN 10 

mét

14.410

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 2,4 x PN 12,5 

mét

17.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,0 x PN 16

mét

20.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø32 x 3,6 x PN 20 

mét

24.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 2,4 x PN 10

mét

21.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,0 x PN 12,5 

mét

26.290

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 3,7 x PN 16

mét

31.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø40 x 4,5 x PN 20

mét

37.840

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 2,4 x PN 8

mét

27.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,0 x PN 10

mét

33.440

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 12,5

mét

40.700

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 3,7 x PN 16

mét

49.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø50 x 5,6 x PN 20 

mét

58.520

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,0 x PN 8

mét

43.340

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 3,8 x PN 10 

mét

53.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 4,7 x PN 12,5

mét

64.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 5,8 x PN 16 

mét

78.100

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø63 x 7,1 x PN 20

mét

93.500

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 3,6 x PN 8

mét

61.160

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 4,5 x PN 10 

mét

75.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 5,6 x PN 12,5

mét

91.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 6,8 x PN 16

mét

109.010

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø75 x 8,4 x PN 20

mét

131.450

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 4,3 x PN 8

mét

87.780

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 5,4 x PN 10 

mét

108.240

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 6,7 x PN 12,5

mét

131.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 8,2 x PN 16 

mét

157.960

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø90 x 10,1 x PN 20 

mét

189.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 5,3 x PN 8

mét

131.670

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 6,6 x PN 10

mét

161.040

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 8,1 x PN 12,5

mét

194.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 10,0 x PN 16

mét

234.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø110 x 12,3 x PN 20 

mét

288.530

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 7,4 x PN 10 

mét

205.480

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 9,2 x PN 12,5 

mét

251.020

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 11,4 x PN 16 

mét

303.930

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø125 x 14,0 x PN 20 

mét

369.930

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 6,7 x PN 8 

mét

210.760

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 8,3 x PN 10 

mét

257.950

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 10,3 x PN 12,5 

mét

314.270

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 12,7 x PN 16

mét

378.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø140 x 15,7 x PN 20

mét

462.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 7,7 x PN 8 

mét

276.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 9,5 x PN 10 

mét

336.600

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 11,8 x PN 12,5

mét

410.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 14,6 x 16 x PN

mét

497.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø160 x 17,9 x PN 20

mét

606.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 7,7 x PN 6

mét

349.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 9,6 x PN 8

mét

430.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 11,9 x PN 10

mét

525.360

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 14,7 x PN 12,5 

mét

638.660

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø200 x 18,2 x PN 16 

mét

775.280

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 8,6 x PN 6

mét

438.790

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 10,8 x PN 8 

mét

543.840

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 13,4 x PN 10

mét

666.380

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 16,6 x PN 12,5

mét

811.030

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø225 x 20,5 x PN 16 

mét

981.200

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 9,6 x PN 6

mét

543.730

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 11,9 x PN 8 

mét

665.610

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 14,8 x PN 10

mét

816.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 18,4 x PN 12,5

mét

999.130

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø250 x 22,7 x PN 16 

mét

1.206.810

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 10,7 x PN 6

mét

678.260

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 13,4 x PN 8

mét

840.180

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 16,6 x PN 10 

mét

1.025.970

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 20,6 x PN 12,5 

mét

1.251.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø280 x 25,4 x PN 16  

mét

1.512.940

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 12,1 x PN 6 

mét

864.050

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 15,0 x PN 8 

mét

1.055.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 18,7 x PN 10 

mét

1.299.320

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 23,2 x PN 12,5 

mét

1.586.530

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø315 x 28,6 x PN 16 

mét

1.915.100

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 13,6 x PN 6 

mét

1.091.860

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 16,9 x PN 8 

mét

1.340.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 21,1 x PN 10 

mét

1.653.520

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 26,1 x PN 12,5 

mét

2.011.350

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø355 x 32,2 x PN 16 

mét

2.430.890

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 15,3 x PN 6

mét

1.384.680

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 19,1 x PN 8 

mét

1.709.510

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 23,7 x PN 10

mét

2.089.890

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 29,4 x PN 12,5 

mét

2.550.900

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø400 x 36,3 x PN 16

mét

3.086.490

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 17,2 x PN 6 

mét

1.750.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 21,5 x PN 8

mét

2.161.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 26,7 x PN 10 

mét

2.647.810

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 33,1 x PN 12,5

mét

3.231.250

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø450 x 40,9 x PN 16

mét

3.908.410

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 19,1 x PN 6

mét

2.159.300

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 23,9 x PN 8 

mét

2.667.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 29,7 x PN 10

mét

3.271.400

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 36,8 x PN 12,5

mét

3.987.500

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø500 x 45,4 x PN 16

mét

4.822.400

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 21,4 x PN 6

mét

2.973.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 26 ,7 x PN 8

mét

3.666.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 33,2 x PN 10 

mét

4.501.750

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 41,2 x PN 12,5

mét

5.494.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø560 x 50,8 x PN 16

mét

6.636.080

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 24,1 x PN 6 

mét

3.767.940

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 30,0 x PN 8 

mét

4.632.210

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 37,4 x PN 10 

mét

5.701.850

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 46,3 x PN 12,5

mét

6.944.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø630 x 57,2 x PN 16

mét

7.884.250

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 27,2 x PN 6

mét

4.796.110

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 33,9 x PN 8 

mét

5.906.450

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 42,1 x PN 10

mét

7.245.150

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 52,2 x PN 12,5

mét

8.835.420

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø710 x 64,5 x PN 16

mét

10.696.070

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 30,6 x PN 6 

mét

6.074.310

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 38,1 x PN 8 

mét

7.486.490

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 47,4 x PN 10 

mét

9.187.090

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 58,8 x PN 12,5 

mét

11.207.570

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø800 x 72,6 x PN 16 

mét

13.564.760

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 34,4 x PN 6 

mét

7.682.620

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 42,9 x PN 8 

mét

9.472.650

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 53,3 x PN 10 

mét

11.621.390

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 66,2 x PN 12,5 

mét

14.198.470

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø900 x 81,7 x PN 16

mét

17.170.120

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 38,2 x PN 6 

mét

9.479.800

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 47,7 x PN 8 

mét

11.703.230

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 59,3 x PN 10 

mét

14.362.920

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 72,5 x PN 12,5 

mét

17.293.430

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1000 x 90,2 x PN 16 

mét

21.080.510

 

 

 

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 45,9 x PN 6 

mét

13.653.640

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 57,2 x PN 8

mét

16.844.740

Ống HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 67,9 x PN 10 

mét

19.784.490

Ống  HDPE trơn Minh Hùng
Ø1200 x 88,2 x PN 12,5

mét

25.217.060

 


ỐNG CPVC MINH HÙNG

ong-va-pk-CPVC-(1).jpg

BẢNG GIÁ ỐNG CPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

 

 

 

 

 

Tên hàng

Áp suất
danh nghĩa

 Đơn giá
(đồng/mét) 

 bar (psi)

 Thanh toán 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø21 x 2,8 (1/2" SCH40)

41 (600)

          59.950

Ống CPVC Minh Hùng
Ø21 x 3,7 (1/2" SCH80)

59 (850)

          73.700

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø27 x 2,9 (3/4" SCH40)

33 (480)

          80.300

Ống CPVC Minh Hùng
Ø27 x 3,9 (3/4" SCH80)

48 (690)

        101.200

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø34 x 3,4 (1" SCH40)

31 (450)

        117.150

Ống CPVC Minh Hùng
Ø34 x 4,6 (1" SCH80)

43 (630)

        149.600

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø42 x 3,6 (1 1/4" SCH40)

26 (370)

        159.500

Ống CPVC Minh Hùng
Ø42 x 4,9 (1 1/4" SCH80)

36 (520)

        208.450

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø49 x 3,7 (1 1/2" SCH40)

23 (330)

        189.750

Ống CPVC Minh Hùng
Ø49 x 5,1 (1 1/2" SCH80)

32 (470)

        250.800

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø60 x 3,9 (2" SCH40)

19 (280)

        252.450

Ống CPVC Minh Hùng
Ø60 x 5,5 (2" SCH80)

28 (400)

        344.850

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø73 x 5,2 (2 1/2" SCH40)

21 (300)

        402.050

Ống CPVC Minh Hùng
Ø73 x 7,0 (2 1/2" SCH80)

29 (420)

        522.500

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø90 x 5,5 (3" SCH40)

18 (260)

        522.500

Ống CPVC Minh Hùng
Ø90 x 7,6 (3" SCH80)

26 (370)

        704.000

 

 

 

Ống CPVC Minh Hùng
Ø114 x 6,0 (4" SCH40)

15 (220)

        742.500

Ống CPVC Minh Hùng
Ø114 x 8,6 (4" SCH80)

22 (320)

     1.034.000

'

BẢNG GIÁ KEO DÁN ỐNG CPVC MINH HÙNG
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/05/2017

Tên hàng

ĐVT

 Đơn giá
(đồng/mét) 

 Thanh toán 

Keo dán  CPVC
100 gr Minh Hùng  

lon

56.100

Keo dán  CPVC
200 gr Minh Hùng  

lon

85.800

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
 

***********************************************

Mobile: 0989 908 718 (Zalo) 

Tel: 028 66 54 94 18 

Email: angiathinh.idc@gmail.com

Website: angiathinh.com.vn

***********************************************