200213-Bang-hieu-BINH-MINH-(AGT)-(1).jpg
 

Cty TNHH ĐT PT XD An Gia Thịnh là  ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG NHỰA BÌNH MINH QUẬN 6 TPHCMhttp://angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-ong-nhua-Binh-Minh-TPHCM.aspx 
 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG UPVC BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN


http://angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-ong-nhua-Binh-Minh-TPHCM/Ong-uPVC-Binh-Minh.aspx
 

https://www.youtube.com/watch?v=jyTxCwsCKrk&t=55s


- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG HDPE TRƠN BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆNhttp://angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-ong-nhua-Binh-Minh-TPHCM/Ong-nhua-HDPE-tron-Binh-Minh.aspx

 

https://www.youtube.com/watch?v=UeaWuXIk8Uc

 

- ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ỐNG GÂN HDPE THÀNH ĐÔI BÌNH MINH VÀ PHỤ KIỆN


http://angiathinh.com.vn/Dich-vu/%C4%90ai-ly-ong-nhua-Binh-Minh-TPHCM/Ong-gan-HDPE-thanh-%C4%91oi-Binh-Minh.aspx
 

https://www.youtube.com/watch?v=UeaWuXIk8Uc

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
ONG-UPVC-BINH-MINH-NONG-TRON-(1).jpg
ONG-PVC-HE-INCH.jpg
gioi_thieu_pvc_inch-(1).jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỀ ỐNG UPVC BÌNH MINH
THONG-TIN-KY-THUAT-ONG-HE-INCH.png


GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN ỐNG UPVC BÌNH MINH
chung-nhan-iso-ong-pvc.jpg


GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ỐNG UPVC BÌNH MINH
chung-nhan-hop-quy.jpg

BẢNG GIÁ ỐNG UPVC BÌNH MINH 

Hệ Inch theo tiêu chuẩn BS3505:1968 Thị trường Miền Nam

Quy cách sản phẩm     ĐVT      Đơn giá (VNĐ/m) 
Ống nhựa Bình Minh
PVC Ø
21 x 1,6 x PN15 
    mét     6.820
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø21 x 3,0 x PN29 
    mét     11.550
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø27 x 1,8 x PN12 
    mét     9.680
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø27 x 3,0 x PN22 
    mét     15.070
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø34 x 2,0 x PN12 
    mét     13.530
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø34 x 3,0 x PN20 
    mét     19.250
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø42 x 2,1 x PN9 
    mét     18.040
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø42 x 3,0 x PN15 
    mét     24.750
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø49 x 2,4 x PN9 
    mét     23.540
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø49 x 3,0 x PN13 
    mét     28.820
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø60 x 2,0 x PN6 
    mét     24.860
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø60 x 2,8 x PN9 
    mét     34.320
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø60 x 3,0 x PN10 
    mét     36.190
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 1,7 x PN3 
    mét     31.680
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 2,9 x PN6 
    mét     53.680
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 3,0 x PN6 
    mét     54.230
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 3,8 x PN9 
    mét     69.520
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø114 x 3,2 x PN5 
    mét     75.680
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø114 x 3,8 x PN6 
    mét     89.100
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø114 x 4,9 x PN9 
    mét     114.070
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø130 x 5,0 x PN8 
    mét     130.350
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø168 x 4,3 x PN5 
    mét     149.380
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø168 x 7,3 x PN9 
    mét     249.480
             
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø220 x 5,1 x PN5 
    mét     231.220
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø220 x 6,6 x PN6 
    mét     297.220
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø220 x 8,7 x PN9 
    mét     387.860

Hệ Mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009
Quy cách sản phẩm ĐVT    Đơn giá (VNĐ/m) 
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø20 x 1,2 x PN12,5
mét          5.720
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø20 x 1,5 x PN16
mét          6.710
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø25 x 1,0 x PN8
mét          5.940
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø25 x 1,2 x PN10
mét          7.150
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø25 x 1,5 x PN12,5
mét          8.470
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø25 x 1,9 x PN16
mét         10.340
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø32 x 1,0 x PN6
mét          7.700
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø32 x 1,6 x PN10
mét         11.660
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø32 x 1,9 x PN12,5
mét         13.530
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø32 x 2,4 x PN16
mét         16.720
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø40 x 1,5 x PN6
mét         11.550
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø40 x 1,6 x PN8
mét         14.740
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø40 x 1,9 x PN10
mét         17.160
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø40 x 2,4 x PN12,5
mét         21.120
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø50 x 1,6 x PN6
mét         17.490
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø50 x 2,0 x PN8
mét         22.550
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø50 x 2,4 x PN10
mét         26.840
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø50 x 3,0 x PN12,5
mét         32.450
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø50 x 3,7 x PN16
mét         39.490
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø63 x 1,3 x PN4
mét         19.800
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø63 x 2,0 x PN6
mét         27.280
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø63 x 2,5 x PN8
mét         35.310
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø63 x 3,0 x PN10
mét         41.580
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø63 x 3,8 x PN12,5
mét         52.140
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø63 x 4,7 x PN16
mét         63.140
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø75 x 1,5 x PN4
mét         26.620
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø75 x 1,9 x PN5
mét         32.670
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø75 x 2,3 x PN6
mét         37.950
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø75 x 2,9 x PN8
mét         48.730
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø75 x 3,6 x PN10
mét         59.510
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø75 x 4,5 x PN12,5
mét         72.930
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 1,5 x PN3
mét         33.671
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 1,8 x PN4
mét         37.840
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 2,2 x PN5
mét         46.310
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 2,8 x PN6
mét         55.220
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 3,5 x PN8
mét         70.290
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 4,3 x PN10
mét         85.140
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 5,4 x PN12,5
mét       104.940
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø90 x 6,7 x PN16
mét       126.940
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 1,8 x PN4
mét         45.980
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 2,2 x PN5
mét         56.100
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 2,7 x PN6
mét         65.560
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 3,4 x PN8
mét         84.040
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 4,2 x PN10
mét       102.520
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 5,3 x PN12,5
mét       126.170
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø110 x 6,6 x PN16
mét       154.000
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø125 x 2,5 x PN5
mét         71.390
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø125 x 3,1 x PN6
mét         84.150
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø125 x 3,9 x PN8
mét       108.350
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø125 x 4,8 x PN10
mét       131.450
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø125 x 6,0 x PN12,5
mét       161.040
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø140 x 2,8 x PN5
mét         89.210
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø140 x 3,5 x PN6
mét       104.170
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø140 x 4,3 x PN8
mét       133.870
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø140 x 5,4 x PN10
mét       165.330
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø140 x 6,4 x PN12,5
mét       201.410
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø140 x 8,3 x PN16
mét       246.180
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 2,6 x PN4
mét         95.480
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 3,2 x PN5
mét       116.490
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 4,0 x PN6
mét       136.070
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 4,9 x PN8
mét       172.260
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 6,2 x PN10
mét       216.700
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 7,7 x PN12,5
mét       264.000
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø160 x 9,5 x PN16
mét       320.870
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø180 x 5,5 x PN8
mét       217.800
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø180 x 6,9 x PN10
mét       269.390
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø180 x 8,6 x PN12,5
mét       331.320
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø180 x 10,7 x PN16
mét       405.460
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 3,2 x PN4
mét       146.520
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 4,0 x PN5
mét       178.970
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 4,9 x PN6
mét       208.560
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 6,2 x PN8
mét       272.910
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 7,7 x PN10
mét       333.630
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 9,6 x PN12,5
mét       409.860
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø200 x 11,9 x PN16
mét       500.060
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø225 x 5,5 x PN6
mét       264.990
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø225 x 6,9 x PN8
mét       339.130
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø225 x 8,6 x PN10
mét       418.110
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø225 x 10,8 x PN12,5
mét       517.550
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø225 x 13,4 x PN16
mét       633.710
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø250 x 5,0 x PN5
mét       277.420
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø250 x 6,2 x PN6
mét       325.490
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø250 x 7,7 x PN8
mét       420.090
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø250 x 9,6 x PN10
mét       517.770
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø250 x 11,9 x PN12,5
mét       633.270
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø280 x 6,9 x PN6
mét       407.660
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø280 x 8,6 x PN8
mét       524.700
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø280 x 10,7 x PN10
mét       645.810
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø280 x 13,4 x PN12,5
mét       798.820
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø280 x 16,6 x PN16
mét       975.040
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø315 x 5,0 x PN4
mét       351.670
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø315 x 7,7 x PN6
mét       513.700
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø315 x 9,7 x PN8
mét       664.620
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø315 x 12,1 x PN10
mét       822.140
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø315 x 15,0 x PN12,5
mét    1.003.750
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø355 x 8,7 x PN6
mét       655.710
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø355 x 10,9 x PN8
mét       839.960
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø355 x 13,6 x PN10
mét    1.038.620
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø355 x 16,9 x PN12,5
mét    1.273.800
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø400 x 9,8 x PN6
mét       825.990
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø400 x 12,3 x PN8
mét    1.069.200
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø400 x 15,3 x PN10
mét    1.316.590
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø400 x 19,1 x PN12,5
mét    1.622.830
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø450 x 13,8 x PN8
mét    1.393.700
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø450 x 21,5 x PN12,5
mét    2.130.370
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø500 x 15,3 x PN8
mét    1.715.450
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø500 x 23,9 x PN12,5
mét    2.628.010
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø560 x 17,2 x PN8
mét    2.159.960
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø560 x 26,7 x PN12,5
mét    3.293.180
       
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø630 x 19,3 x PN8
mét    2.725.910
Ống nhựa Bình Minh
PVC 
Ø630 x 30,0 x PN12,5
mét    4.155.910


Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và không bao gồm vận chuyển.
 

Trong trường hợp khách ở tỉnh chúng tôi hỗ trợ giao ra chành (trong phạm vi TP.HCM) đi tỉnh đó .
 

Qúy khách vui lòng liên hệ địa chỉ trên hoặc liên hệ trực tiếp thông tin sau để được tư vấn và hỗ trợ giá chiết khấu  tốt nhất.
***********************************************

Mobile: 0989 908 718 (Zalo) 

Tel: 028 66 54 94 18 / 0326 98 77 98

Email:  
angiathinh.idc@gmail.com
Website: 
angiathinh.com.vn

 

***********************************************